Одлука о додели уговора: САНАЦИЈА ЧВРСТИХ ТАЧАКА

Дана 19. јуна 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке радова у отвореном поступку ЈНОП 1329/2017 Набавка радова санација чврстих тачака, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспеле понуде у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора понуђачу;
Mijat Kuzmanović PR ZR Welding, V.Plana, Despota Stefana 42,
PIB: 102658445; MB: 55867631

Одлука о додели у прилогу:
Одлука о додели уговора Санација чврстих тачака

Leave a Reply