ЈНМВ 1.1.2II/2017 2.Партија -Електрични алати-Појашњење бр.3

ЈП Топлификација је комисијски одговорила на питање од стране заинзересованог лица за предметну ЈНМВ 1.1.2II/2017 2.Партија-Електрични апарати.Појашњење бр.3:

Можете преузети овде:JNMV 1.1.2- 2017, 3. POJAŠNJENJE

Leave a Reply