ЈНМВ 1.1.2II/2017 2.Партија-Електрични апарати, Појашњење бр.2

ЈП Топлификација је комисијски одговорила на питање од стране заинтересован лица за предметну јавну набавку ЈНМВ 1.1.2II/2017 2.Партија-Електрични апарати.Појашњење бр.2

Можете преузети овде:JNMV 1.1.2- 2017, 2. POJAŠNJENJE

Leave a Reply