НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) -ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИУЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је изменила конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку ЈН ОП ОС 1.1.13/2017 – Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
У 
складу са тим можете преузети овде  JN OP 1.1.13 2017 Обавештење о измени конкурсне документације  JNOP OS 1.1.13 2017 IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Leave a Reply