НАБАВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА ПО ПАРТИЈАМА, 2.ПАРТИЈА-ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ,ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП Топлификација је донела Одлуку о покретању предметне ЈНМВ 1.1.2/2017 Набавка алата и уређаја-по партијама, 2.Партија-Електрични алати.

Позив и конкурсну документацију можете преузети овде:POZIV 1.1.12-II/2017,JN MV 1. 1. 12-II-2017, II partija-Konkursna dokumentacija

Leave a Reply