НАБАВКА УСЛУГА-РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку ЈН МВ 1.2.4/2017 Радиографска контрола заварених спојева на ТС

Можете преузети овде:JNMV 1.2.4-2017 Odluka o dodeli ugovora

Leave a Reply