НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУННО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – 2. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.1.4/2017  – Набавка  предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС) .

Можете преузети овде  ЈНОП 1.1.4 2017 Појашњење 2

Leave a Reply