НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – 2. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2  на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.2.17/2017 – Набавка услуге – “Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС”.

Можете преузети овде 2. POJASNJENJE JNOP 1.2.17 2017

Leave a Reply