НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА – НАРУЏБЕНИЦЕ БР.3

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор-Наруџбеницу бр.3 за набавку Предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система конзумног подручја Пожаревца. Уговор је потписан на основу спроведеног отвореног поступка и потписаног оквирног споразума ЈН ОП ОС.

Можете преузети овде JN 1.1.15-3 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

Leave a Reply