НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСА ВИЉУШКАРА – ОБЕВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОР

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга сервиса виљушкара.
Набавка је спроведена кроз поступак јавне набавка мале вредности НАРУЏБЕНИЦОМ ЈНМВ 2.2.9Н/2017

Можете преузети овде   2.2.9N 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

Leave a Reply