Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у ктастар-Обавештење о закљученом уговору

ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну јавну набавку услуга-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

У поступку ЈНМВ 1.2.23/2016,можете видети овдеObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Leave a Reply