ЈНМВ 1.2.23/2016 Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар-Одлука о додели уговора

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку Услуга- 1.2.23/2016 Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар,

можете преузети овде:jnmv-1-2-232016-odluka-o-dodeli-ugovora

Leave a Reply