ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАРА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2016  Технички преглед нових објеката ТС.

Можете преузети овде jnmv-1-2-7-2016-obavestenjeoobustavipostupkajavnenabavke

Leave a Reply