РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА ИТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 1

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отовореном поступку  ЈНОП 1.3.16/2016 – Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање.

Можете преузети овде  pojasnjenje-1-jnop-1-3-16-2016

 

Leave a Reply