НАБАВКА ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ИОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци Опреме аутоматике за потребе изградње и одржавања топлификационог система, спроведену кроз отворени поступак ЈНОП  1.1.27/2016.

Можете преузети овде  jnop-1-1-27-automatika-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

Leave a Reply