НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ ШАХТЕ -ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара – Набавка поклопаца за ревизионе шахте, кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.21/2016. Можете преузети овде 1-1-21-poziv-poklopci-za-rev-sahte 1-1-21-konkursna-poklopci-za-rev-sahte

 

Leave a Reply