Вести

НАБАВКА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга за мобилну телефонију спроведену као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.12/2016.

Можете преузети овде  jn-1-2-12-2016-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-mobilna-telefonija

Застој у испоруци топлотне енергије – Београдска и Шумадијска улица

Данас око 18 сати, на примарном топловоду у Београдској улици је дошло до веће хаварије на делу трасе која пролази кроз двориште у броју 24. Обзиром да се овај део мреже не може посебно искључити , до завршетка интервенције ће без грејања остати купци на адресама: Београдска 2-54, 1-51, Шумадијска 12-68, Зеленгорска 36А-38 као и Далматинска 1-5. Очекивани завршетак интервенције је у вечерњим сатима 10.12.2016. год. (субота).

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУШТАЊЕ У РАД И ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА – ПОЈАШЊЕЊЕ БР.2

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2  на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2016  – Набавка  опреме за пуштање у рад и заштиту електромоторних погона.

Можете преузети овде  pojasnjenje-2-jnmv-1-1-24-2016

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУШТАЊЕ У РАД И ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА – ПОЈАШЊЕЊЕ 1

 

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1,  на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2016  – Набавка  опреме за пуштање у рад и заштиту електромоторних погона.

Можете преузети овде   pojasnjenje-1-jnmv-1-1-24-2016

НАБАВКА РАДОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о покретању јавне набавке  кроз отворени поступак ЈН ОП 1.3.16/2016 – Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање.

Можете преузети овде  jn-op-1-3-16 poziv-za-podnosenje-ponude-1-3-16 jn-op-1-3-16-konkursna-vracanje-kolovoza-i-trotoara-u-prvobitno-stanje

 

Интервенција Југовићева, Боже Димитријевића и Војвођанска

Дана 10.12.,у суботу, извршиће се повезивање новоизграђених топловода у улици Југовићева на постојећу топлификациону мрежу на истој  локацији.
Због тога ће, у периоду од 10 до 18 часова, купци у  Југовићевој 1-3, Боже Димитријевића од 2 до 36 и Војвођанској 1 д 9  бити без грејања.

Набавка канцеларијског намештаја

                       Обавештење о закљученом уговору
Редни број јавне набавке је; 1116/2016 ЈНМВ од 10. октобра 2016. године. Објава обавештења о потписаном уговору, након донете Одлуке о додели уговора,  сходно Члану 116. ЗЈН, и спроведеног поступка јавне набавке мале вредности,  у прилогу:
Обавештење о закљученом уговору

Интервенција Југ Богданова 11 до 17

Дана 09.12.,у петак од 10 часова извршиће се уградња прикључних вентила у шахти за новоизграђену стамбену зграду у улици Југ Богданова 15. Због тога ће купци у улици Југ Богданова 11 до 17 (укупно 5) бити без грејања до 17 часова истог дана.

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМ А- ПОЈАШЊЕЊЕ БР.1

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр.1  на постављено  питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  у отвореном поступку ЈНОП 1.1.5/2016 – Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње топлификационог система  одржавања топлификационог система Град Пожаревца.
Можетe епреузети овде  jnop-1-1-5-2016-pojasnjenje

Појашњење бр.3 -Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

ЈП Топлификација је дала појашњење на питање заинересованог лица за ЈНМВ-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар
Можете преузети овде Појашњење бр.3