Набавке 2024

РБ

ТИП ЈН

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОКУМЕНТ

РОК

ОБАВЕШТЕЊЕ

1. Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује Н-53/2024 Услуге прања возила Н -53-2024 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењујеу 23.02.2024 до 10 часова Н 53-2024 Обавештење о закљученом уговору.
2. Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује Н-59/2024 Редован шестомесечни преглед ПП апарат, испитивања хидранстских црева и ванредно пињење апарата. Н 59-у-2024 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 6.3.2024.године до 10 часова Н 59-2024 Обавештење о закљученом уговору.
3. Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује Н-36/2024 Услуге интернета и повезивање удањених локација (ВОИП) Н 36-у-2024 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 8.3.2024.године до 10 часова. Н 36-2024 Обавештење о закљученом уговору.
4. Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује Н-64/2024 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду Н 64-2024 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 19.03.2024 године до 10 часова. Н 64-2024 Обавештење о закљученом уговору.
5. Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује Н-57/2024 Услуге чишћења канцеларија у магацину и Јавним Набавкама Н -57-2024 Oбавештење о покретању поступка на који се закон о Ј.Н не примењујеу 29.03.2024.године до 10 часова Н 57-2024 Обавештење о закљученом уговору.
6. Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује. Н-19/2024 Набавка рачунарске и сродне опреме N 19-2024 Обавештење о покретању поступка на који се закон Ј.Н не примењује 10.04.2024.године до 10 часова. Н-19-2024 Обавештење о закљученом уговору
7. Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењујње. Н-18/2024 Набавка канцеларијског материјала Н 18-у-2024 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 12.04.2024.године до 10 часова Н 18-2024 Обавештење о закљученом уговору.
8. Набавка на коју се закон о Ј. Н не примењује Н-32/2024 Услуге одржавања штампача,копир апарата и опреме ван гарантног рока Н 32-2024 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 15.04.2024. године до 10 часова. N 32-2024 Обавештење о закљученом уговору.
9. Набавка на коју се закон о Ј. Н не примењуј Н У 034/2024 Oдржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока Н У 034-2024 Обавештење о покретању набавке на коју се ЗЈН не примењује  16.04.2024. године до 09 часова. Н У 034-2024 Обавештење о обустави
10. Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује. Н-30/2024 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока. Н 30-2024 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 16.04.2024. године до 10 часова  
11. Набавка на коју се закон о Ј. Н не примењуј Н У 034/2024 Oдржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока – поновљени Н У 034-2024 Обавештење о покретању набавке на коју се ЗЈН не примењу  26.04.2024. године до 09 часова.