Контрола унутрашњих инсталација грејања

Обавештавамо купце топлотне енергије да искористе време док је топлификациони систем у режиму мировања за контролу унутрашњих инсталација грејања у својим објектима.
Уколико при томе уоче цурења или кварове, потребно је да исте санирају, како би нову грејну сезону дочекали са исправним инсталацијама.
За евентуалне потребе пражњења инсталација могу се обратити служби одржавања ЈП Топлификација Пожаревац. 

10.000 ПРИКЉУЧАКА НА ДАЉИНСКОМ СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЈП Топлификација Пожаревац је током предходних месеци достигла број прикључења од 10.000 хиљада.  Тачније тренутно на систему даљинског грејања града Пожаревца прикључено је 10.085 објеката, од чега се 9.181 односи на стамбени а 904 на пословни простор.
Овај број прикључака постигнут је успешном реализацијом плана ширења топлификационе мреже претходних година, користећи наменска
средства буџетског Фонда за Заштиту животне средине града Пожаревца, као и сопствена.
Од наведеног укупног броја објеката 334 је привремено искључено, а активно се греје 9751 објекат.

 
  Власник простора  
ФИЗИЧКА ЛИЦА ПРАВНА ЛИЦА укупно
Намена простора СТАМБЕНИ простор 9.118 63 9.181
ПОСЛОВНИ простор 551 353 904
  Укупно 9.669 416 10.085

 

 

Обавештење о могућности достављања стања потрошње на калориметру

Обавештавамо наше купце, да у наредном периоду могу очитано стање на мерилу утрошка топлотне енергије – КАЛОРИМЕТРУ достављати на један од следећих начина:
– Бесплатним позивом на број 0800/105-104 притиском на тастер 4,
– Слањем СМС поруке на мобилни телефон 066/828-14-08  или
– Електронском поштом на адресу stanje@toplifikacija.rs
Порука треба да садржи очитано стање, адресу објекта и број грејног места. Број грејног места налази се у сваком рачуну за грејање изнад табеле обрачуна.
Очитано стање доставља се од 26. у текућем месецу до 3. следећег месеца на један од претходно наведених начина.