Обавештење о увођењу електронског фактурисања за правне субјекте

Поштовани купци,

обавештавамо вас да је ЈП Топлификација, сходно  Закону о елелектронском фактурисању(„Службени гласник РС“,број 44/21 и 129/21) почев од 1.7.2022.године у обавези да прима и издаје електронске фактуре субјектима јавног и приватног сектора.

ЈП Топлификација је извршила регистрацију на Систем електронских фактура и наш ЈБКЈС је 82371. Остале податке можете преузети са нашег портала на адреси https://www.toplifikacija.rs/onama/.

Приликом креирања и слања фактура са пратећом документацијом путем Система електронских фактура почев од 1.7.2022.године потрeбно је унети све неопходне податке, као и е-маил адресу примаоца:efaktura@toplifikacija.rs.

Уколико сте имали промена у регистрацији потребно је да нам доставите податке о томе како би електронске фактуре биле валидне.

У случају да нисте обвезник коришћења Система електронских фактура, фактуре ћете и надаље достављати по устаљеној процедури као и до сада.

Leave a Reply