Завршетак интервенције на прикључку зграде Привредног суда у суботу 20. јануара

Због повећане дужине оштећења цевовода на прикључку за објекат зграде Привредног суда, неопходна замена читаве цеви дужине 6 метара померена је за сутра.  Данас ће се до 17 часова извршити потпуна грађевинска припрема за интервенцију и пустити грејање (са цурењем) на овој локацији, јер се очекују ноћне температуре и ниже од -6 степени целзијуса.
Сутра 20. јануара, од 11 до 15 часова, извршиће се замена цеви и пустити грејање на овом делу мреже.

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње топлификационог система, спроведену кроз отворени поступак ЈНОП 1.1.5/2016.

Можете преузети овде JNOP 1.1.5 2016 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru MRS

ЈНМВ 112/2016 Набавка алата и уређаја

Дана 16. јануара 2017. године, донета је
Одлука о обустави поступка јавне набавке;
ЈНМВ 112/2016 – Набавка алата и уређаја
Позив за достављање понуда број 9959/3 и Конкурсна документација објављени су 30. децембра 2016. године на порталу УЈН и интернет страници Наручиоца. Рок за достављање понуда: 10. јануар 2017. године до 9 сати, до наведеног рока није било приспелих понуда понуђача.
На основу наведеног одговорно лице Наручиоца донело је одлуку у прилогу:
Odluka o obustavi postupka Nabavka аlata i uređaja

Интервенције 13. и 14. јаунар

Данас од 14 часова понов се испоручује топлотна енергија корисницима на адресама 6. личка 2, Николаја Велимировића од 1 до 13, Саве Јовановић од 2 до 7.

Започет је наставак интервенције на локацији у ул. Косанчићевој. Због ових радова, у периоду од 14 до 18 часова, без грејања ће бити корисници на адресама Кнеза Лазара од 17 до 37 и Југ Богданова од 7 до 9.

За сутра 14.01.2017. је предвиђена санација цевовода у ул. Прва и у периоду од 9 до 15 часова без грејања ће бити  Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Удружење Рома Браничевског округа – Ромски Едукативни Центар, Историјски архив Пожаревац и Пекара “Панефино”.

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА НОВИХ ОБЈЕКАТА – ПОЈАШЊЕЊЕ 1, ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОДУЖЕЊУ РОКА ОТВАРАЊА ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2016  – технички преглед нових објеката, на основу ког је извршила измене у Конкурсној документацији и уједно продужила  рок за достављање и  јавно отварање понуда.

Можете преузети овде  JNMV 1.2.7 2016 Pojasnjenje 1  JNMV 1.2.7 2016 IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV 1.2.7 2016 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.

Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у ктастар-Обавештење о закљученом уговору

ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну јавну набавку услуга-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

У поступку ЈНМВ 1.2.23/2016,можете видети овдеObavestenjeOZakljucenomUgovoru

НАБАВКА УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга систематског прегледа запослених,  спроведену као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.26/2016.

Можете преузети овде  jnmv-1-2-26-2016-sistematski-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУШТАЊЕ У РАД И ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци опреме за пуштање у рад и заштиту електромоторних погона циркулационих пумпи, спроведену као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2016.

Можете преузети овде  jnmv-1-1-24-2016-oprema-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

ЈНМВ 122/2016 – Набавка алата и уређаја

Дана 29. децембра 2016. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности у складу са планом ЈН Наручиоца.
Дана 30. децембра 2016. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 9959/3 од 30. децембра 2016. године и Конкурсну документацију у  предметном поступку;
ЈНМВ 112/2016 – Набавка алата и уређаја
Рок за достављање понуда:
10. јануар 2017. године до 9 сати.
Отварање понуда јавно од стране комисије:10.јануара 2017. године у 10 сати.

у прилогу:
Позив за достављање понуда, Набавка алата и уређајаЈНМВ 122/2016

Конкурсна документација, Набавка алата и уређаја

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор – Наруџбеницу 2 по оквирном споразуму ЈН ОП ОС 1.1.15/2016. Исти је покренут кроз отворени поступак јавне набавке добара – Набавка предизолованих цеви за потребе изградње и одржавања топлификационог система конзумног подручја Пожаревца.

Можете преузети овде  jn-1-1-15-2-obavestenje-ozakljucenomugovoru