Набавка телекомуникационе опреме ЈНМВ 2.1.8-Наруџбеница/2016-Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација ” је по потписивању уговора поставила обавештењ о закљученом уговору за ЈНМВ 2.1.8 Н/2016-Набавка телекомуникационе опреме,

можете погледати овде    2-1-8n-2016-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

Услуге штампања пропагандног материјала ЈНМВ 1.2.15 Наруџбеница/2016-Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је по потписивњу уговора поставила обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.25Н/2016 Услуге штампања пропагандног материјала, можете погледати овде:1-2-15n-2016-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

ЈНМВ 2.2.30Н/2016 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених

ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.30Н/2016, услуге електронског надзора праћења присуства запослених.
Конкурсну документацију можете преузети овде:2-2-30-n-2016-jnmv-konkursna-dokum

НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ ПО ПАРТИЈАМА; I ПАРИЈА-НАБАКА ГОРИВА И ТНГ-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП”ТОПЛИФИКАЦИЈА” Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну јавну набавку добара-Набавка горива и Тнг по партијама-I Партија-Набавка горива и Тнг,

У поступку ЈНМВ 1.1.6-I/2016 ,можете видети овде

можете преузети овде  1-1-6-i-2016-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

Појашњење бр.3 -Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

ЈП Топлификација је дала појашњење на питање заинересованог лица за ЈНМВ-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар
Можете преузети овде Појашњење бр.3

Појашњење бр.2-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

ЈП Топлификација је дала појашњење на питање заинтирисованог лица за ЈНМВ 1.2.23/2016-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар можете преузети овде:Појашњење бр.2

ПОЈАШЊЕЊЕ БР.1- Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар 1.2.23/2016

ЈП Топлификација Пожареац је дала појашњење на питање заинтересованог лица за предметну ЈН МВ 1.2.23/2016 Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар.

можете преузети овде 1-2-23-Појашњење-1

Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

ЈП “Топлификација” Пожаревац донела је: Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности – услуга-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар,кроз поступак јавне набавке мале вредности 1.2.23/2016
Можете преузети овде:poziv-1-1-23-2016-geodeske-usluge-za-potrebe-gradnje-ts-i-unosa-u-katastar 1-2-23-gedetske-usluge-konkursna-dokumentavija

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ , ЈНМВ 1.1.28/2016

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА ЈЕ ПО ПОТПИСИВАЊУ УГОВОРА ПОСТАВИЛА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈНМВ 1.1.28/2016 ,НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ТС.  obavestenjeozakljucenomugovoru Можете погледати овде

Набавка услуга штампања пропагандног материјала – позив

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА је објавила Конкурсну документацију за ЈНМВ 1.2.15 Н/2016.  Крајњи рок за достављања понуда је 07.12.2016 до 10 часова.
ЈП Топлификација је објавила конкурсну документацију за 1-2-15-н-2016-Набавка услуга штампања пропагандног материјала.