НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС-ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара-„Набавка арматзре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС.Набавка се спроводи кроз отворени поступак ЈН ОП 1.1.5/2017

Можете преузети овде:PozivZaPodnosenjePonude. pdf ЈN OP 1.1.5/2017 и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈН ОП 1.1.5-2017

ЈАВНИ ПОЗИВ РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ И ПРИКЊУЧНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ „СЕЛО ЋИРИКОВАЦ“

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНОП 1.3.12/2017 Радови на доградњи дистрибутивне и прикључне мреже на локацији „село Ћириковац“ у Ћириковцу, можете преузети овде:

PozivZaPodnosenjePonude.1.3.12,KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1.3.12 коначно

НАБАВКА САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈ И ПОЗИВ

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.1.8/2017 Наруџбеницом, Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене;

Можете преузети овде: 2..1.8. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUM

ЈНМВ 2.2.28 Н/2017 ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ОПРЕМЕ ПП ЗАШТИТЕ-Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Обавештење о додоели уговора за ЈНМВ 2.2.28/2017-Наруџбеницом-Периодични преглед и сервис опреме ПП заштите,

Можете преузети овде:2.2.28n 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ВРЕЛОВОДА КОСТОЛАЦ-ПОЖАРЕВАЦ И ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци грађевинских радова на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца.
Поступак је спроведен кроз отворени поступак ЈН ОП 1.3.4/2017
Можете преузети овде JNOP 1.3.4- 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

НАБАВКА ДОБАРА -АЛАТА И УРЕЂАЈА ПО ПАРТИЈАМА – 2. ПАРТИЈА – ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка алата и уређаја по партијама – 2. партија – Електрични алати.
Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.2/2017.

Можете преузети овде ODLUKA O DODELI 1.1.2-II

НАБАВКА ДОБАРА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набака челичних цеви, цевних елемената и материјала.
Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.1.1./2017.

Можете преузети овде JNOP 111- 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

ЈНОП 1.1.12/2017 АРМАТУРА РУЧНЕ ЗАПОРНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ-ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП Топлификација је донела Одлуку о обустави поступка за предметну ЈНОП 1.1.12/2017 Арматура ручна запорна регулационе и секционе. Одлука о обустави

Можете преузети овде:JNOP 1.1.12-2017-Armatura,ručna zaporna ,sekciona Odluka o obustavi postupka.

JНМВ 1.1.2-I/2017-НАБАВКА АЛАТА 1.ПАРТИЈА-ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА

ЈП Топлификација је донела Обавештење о продужењу рока и Измењену конкурсну документацију за предметну ЈНМВ 1.1.2-I/2017-Набавка алата 1.Партија,можете преузети овде:

112 2016 JNMV IZMENJENA Konkursna dokumentacija Alati i uređaji , 1.1.22017 1.Партија-ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda

ЈНМВ 1.1.9-II/2017 2. ПАРТИЈА-НАБАВКА АНТИВИРУС ПРОГРАМА-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну ЈНМВ 1.1.9-II/2017  2.Партија -Антивирус програм, Обавештење о закљученом уговору.

можете преузети овде:1.1.9-II. 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru