Н-55-у/2022 Редован шестомесечни преглед П.П апарата, испитивање хидратниских црева и ванредно пуњење апарата, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-55-у/2022 Редован шестомесечни преглед П.П апарата, испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата,

уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује које можете

преузети овде:Н 55-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

Leave a Reply