Н-005/2021 набавка аутомата и воде за пиће, Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује