ИСПИТИВАЊЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н У 0032/2021 Испитивање стабилних система дојаву пожара је уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.
Можете преузети овде Н У 0032-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује.

Leave a Reply