Н-015/2021 Набавка за Бифе, Обавештење о закљученом уговору.