Сервис аутоелектрике ван гарантног рока – Обавештење о покретању набавке на коју се закон о јавним набавкама не примењује