Н-007/2021 Набавка санитарног материјала и опреме за рад чистачица, Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 007/2021 Набавка санитарног материјала и опреме за рад чистатица , донела Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује коју можете пеузети овде:Н 007-2021 Obaveštenje o pokretanju

Leave a Reply