ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за набавку радова „Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209,“. Набавка је спроведена као јавна набавка у  преговарачком поступку јавне набавке са објављивањем позива за подношење понуда  ЈНПП 1.3.17/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

Оставите одговор