ЈН ПП 1.3.17/2020 Израда дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ПП Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209, Обавештење  о поднетом захтеву за заштиту права који можете видети ове:ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava.

Leave a Reply