ЈН ПП 1.3.21/2020 Изградња топлопредајне станице 9/85- Шеста Личка 85, Обавештење о закљученом уговору