ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку радова “Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209“. Набавка је спроведена као јавна набавка у преговарачком поступку са објављивањем позива за достављање понуда ЈНПП 1.3.17/2020.
Можете преузети овде  Одлука о додели уговора.

Leave a Reply