ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈАКАТЕ ЈПТ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку радова  ЈНОП 1.3.7/2020 Грађевински радови на текућем одржавању објеката ЈПТ.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

Leave a Reply