КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Кошење траве и ниског растиња поред ВКП и одношење смећа“. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.18/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација

Leave a Reply