ЈНМВ 2.1.9-II-Н/2020 Набавка техничких гасова за одржавање, 2.ПАРТИЈА -Пропан-буан ( ТНГ-течни нафтни гас) Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.9-II-Н/2020 , 2.ПАРТИЈА-Пропан-бутан ( ТНГ-Течни нафтни гас)- уредила конкурсну документацију коју можете преузети овде: ЈНМВ 2.1.9-II- Н 2020  Конкурсна документација

Leave a Reply