ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 5/65 И 10/65 ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора  за јавну набавке радова  –”Изградња топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.8/2020.
Можете преузети овде Одлука о додели уговора.

Leave a Reply