ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МОРАВСКА 22 – 3. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је добила питање од потенцијалног понуђача за  јавну набавку  радова  ” Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији TПС Моравска 22,“. Наручилац је сходно томе дао  3. Појашњење.  Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.5/2020.
Можете преузети овде 3. Појашњење 

Leave a Reply