ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 5/65 И 10/65 ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Изградња топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.8/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација

Leave a Reply