НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.21/2019 – Набавка телекомуникационог модула за мерење и контролере.
Можете преузети овде Oдлука о додлеи уговора.

Leave a Reply