УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНИХ СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ, ИЗВОДЉИВОСТИ И ИСТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ И ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА ДАЉИНСКИ СИТЕМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – НАРУЏБЕНИЦИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора,  за набавку услуге  –„Услуга израде претходних студија оправданости и изводљивости и студија оправданости и изводљивости за даљински систем града Пожаревца“.
Набавка се спроводи као набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује. – ЈНМВ 2.2.43Н/2019.
Можете преузети овде    Oбавештење о закљученом уговору- наруџбеници.

Leave a Reply