Преглед инвестиција 31.10.2019.


Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м)Укупно изграђених  прикључака

2019

Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ул. Милоша Обилића 36а3400132
Ћириковац – прикључци на примарној мрежи ИТПС19
Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС ” Цане Бабовић 1″ и околне улице
 2730 120
Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС “Црногорска” 1150 53
Замена дела крака од мале пумпе  до ул Лоле Рибара (Синђелићева улица)400
Грађевински радови на локацији Моравска 56  1860 86
Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији вртић Чачалица III 350 3
Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији Иве Маринковића и околне улице
 2076 114
Изградња дела примарне топлификационе мреже на локацији Иве Маринковића 70
Реконструкција дела примарне топлификационе мреже на локацији Горанска  900 
Изградња дела примарне топлификационе мреже на локацији П.П. одред – Црногорска 100034
Изградња дела примарне топлификационе мреже на локацији Алексе Дундића 2123114
Изградња дела примарне топлификационе мреже на локацији Сокобањска и околне улице
97048
 Мале локације 200 26
Локације које су у току
Изградња ТПС Моравска 22
Изградња дела примарне топлификационе мреже на локацији Сопот – Пећка и околне улице
5500264
Локације које су у плану до краја 2019.
Изградња дела примарне топлификационе мреже у ул. Илије Гојковића – од Хиподрома до ул. Ђуре Ђаковића
Изградња ТПС Боре Станковића – угао са Шестом личком
Изградња ТПС Цане Бабовић 39
УКУПНО: 14253 619

Оставите одговор