Преглед инвестиција 2019.

Година

НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м) Укупно изграђених  прикључака

2019

Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ул. Милоша Обилића 36а 3400 132
Ћириковац – прикључци на примарној мрежи ИТПС   19
Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС ” Цане Бабовић 1″ и околне улице  2730  120
Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС “Црногорска”  1150  53
Замена дела крака од мале пумпе  до ул Лоле Рибара (Синђелићева улица) 400  
Грађевински радови на локацији Моравска 56  1860  86
Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији вртић Чачалица III  350  3
Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији Иве Маринковића и околне улице  2076  114
Изградња дела примарне топлификационе мреже на локацији Иве Маринковића  70  
Реконструкција дела примарне топлификационе мреже на локацији Горанска  900  
Изградња дела примарне топлификационе мреже на локацији П.П. одред – Црногорска  1000 34
Изградња дела примарне топлификационе мреже на локацији Алексе Дундића  2123 114
Изградња дела примарне топлификационе мреже на локацији Сокобањска и околне улице 970 48
 Мале локације  200  26
Локације које су у току
Изградња ТПС Моравска 22    
Изградња дела примарне топлификационе мреже на локацији Сопот – Пећка и околне улице 5500 264
Локације које су у плану до краја 2019.
Изградња дела примарне топлификационе мреже у ул. Илије Гојковића – од Хиподрома до ул. Ђуре Ђаковића    
Изградња ТПС Боре Станковића – угао са Шестом личком    
Изградња ТПС Цане Бабовић 39    
УКУПНО:  14253  619

Leave a Reply