ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за  јавну набавку радова  –” Хитне интервенције – машински и грађевински радови.  Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.1/2019.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

Leave a Reply