УСЛУГЕ ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ЛОКАЦИЈА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Услуге ВПН кабловског повезивања удаљених локација . Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.17/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понудаKонкурсна документација

Leave a Reply