Одлука о обустави поступка ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 28. јавгуста 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке  добара у отвореном поступку:
ЈНОП
111/2019  НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121, по  донетој одлуци о обустави поступка јавне набавке добара, објављује се садржај на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени, нису се стекли услови за доделу уговора, објављујемо предметну Одлуку у прилог.
Прилог: Одлука о обустави

Leave a Reply