Набавка добара ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121.

Дана 23. јула 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.  Дана 23.јула 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 4898/3 од 23.јула 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку добара број: НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121.
Рок за достављање понуда: 22. август 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       22. август 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН и интернет страници Наручиоца.
Прилог:111 2019 Poziv za dostavljenje ponuda
111 2019 Konkursna dok Nabavka celicnih cevi

Leave a Reply