НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, 2. ПАРТИЈА ОРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.7-/2019 Набавка канцеларијског материјала, 2. Партија – Оригинални тонери.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

Leave a Reply