ЈНМВ 1.2.7/2019 Услуге осигурања имовине и запослених, Одлука о додели уговора