ЈНМВ 2.2.41-II-Н/2019 Набавка угоститељских услуга по партијама: Партија 2-Угоститељске услуге-Прослава славе, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожареавац ја за јнмв 2.2.41-II-Н/2019 Набавка угоститељских услуга по партијама : Партија 2-Угоститељске услуге-Прослава славе је донела Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде: 2.2.41-II Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply