НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –”Набавка електроенергетског материјала и опреме”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вердности ЈНМВ 1.1.24/2018.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда , Kонкурсна документација

Leave a Reply