МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА НА ЛОКАЦИЈИ ТПС КУЧЕВАЧКА- ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави набавке радова –”Машински  и грађевински радови на изградњи дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС Кучевачка. Набавка је спроведена кроз отворени поступак јавне набавке ЈНОП 1.3.35/2018.
Можете преузети овде ODLUKA O OBUSTAVI JNOP 1.3.35 2018

Leave a Reply